AdRein Reïntegratie en meer...
 

Wajong

je bent jong en je kunt wat

Als je voor je zeventiende langdurig arbeidsongeschikt bent geworden, of als dit je overkomt terwijl je studeert, dan heb je natuurlijk nog geen volledige werkkring kunnen opbouwen, om over een volledig inkomen nog maar te zwijgen.

In dat geval kom je in aanmerking voor de Wajong, voluit: een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor jonge gehandicapten. Vergeet de omschrijving, onthou de naam, want de Wajong is voor jou de weg naar reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Het motto van de Wajong is niet voor niets: werk boven uitkering. Het is per slot van rekening geen pretje om levenslang afhankelijk te moeten blijven. Bovendien: je bent jong en je kunt wat. Dus als je wilt werken, werkt ADREIN met je mee.

 
   
Inspired by Bach
Copyright © 2008 ADREIN. Alle rechten voorbehouden. Klachtenreglement | Privacyreglement | Aansprakelijkheid