AdRein Reïntegratie en meer...
 

arbeidskundige diensten

een kolfje naar de hand van ADREIN

Als werkgever hebt u behoefte aan ondersteuning bij de reïntegratie van medewerkers, die terugkomen van hun ziekteverzuim. Dat is nou precies het werkterrein van ADREIN, zodat u zich op uw core business kunt blijven concentreren.

We gaan op zoek naar passend werk binnen uw organisatie of een alternatief daarbuiten, analyseren de werkplek voor een inventaris van mogelijke functionele verbeteringen of ergonomische aanpassingen.

Verder geven we ziektepreventie-adviezen en verrichten we een scanmatig functionaliteiten-onderzoek. ADREIN beweegt zich zowel op het eerste als op het tweede spoor, maar biedt altijd alle rust en ruimte om zelf beslissingen te nemen.

 

 
   
Inspired by Bach
Copyright © 2008 ADREIN. Alle rechten voorbehouden. Klachtenreglement | Privacyreglement | Aansprakelijkheid