AdRein Reïntegratie en meer...
 

reÏntegratiediensten

ook daarin herkent u de hand van ADREIN

De reïntegratie van zieke werknemers of werknemers met een arbeidshandicap heeft de laatste jaren hoog op de politieke agenda gestaan. Het belangrijkste gevolg van alle discussies voor werkgever en werknemer is, dat ze er samen alleen voor zijn komen te staan, met steeds meer verantwoordelijkheid voor de werkgever en steeds minder inbreng van het UWV.

Terwijl de groeiende complexiteit van de situatie op de arbeidsmarkt juist schrééuwt om de ervaring en inzet van doorgewinterde reïntegratiespecialisten. ADREIN biedt die expertise, en meer dan dat.

U kunt van ons een nuchter en integer advies verwachten, gericht op werk en met de nadruk op persoonlijke betrokkenheid in de begeleidende sfeer. We werken zowel individueel als projectmatig en zullen niet schromen om waar nodig dan wel wenselijk de hulp van externe specialisten in te roepen (medisch, psychologisch, beroepskeuze, assessment, mediation)

 

ADREIN hanteert voor reïntegratie een vijf-stappen-plan:

  1. intake/diagnostiek;

  2. oriëntatie en inventarisatie van noodzakelijke interventies (scholing, therapie, aanpassing werkplek);

  3. sollicitatie-begeleiding;

  4. plaatsing;

  5. nazorg.

   
Inspired by Bach
Copyright © 2008 ADREIN. Alle rechten voorbehouden. Klachtenreglement | Privacyreglement | Aansprakelijkheid