ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Reserveringen zijn definitief wanneer deze als zodanig worden doorgegeven.
    De orderbevestiging moet daarna per direct worden teruggestuurd naar ADREIN eXperience*.
 
2. Annuleren van een opdracht, een deel van de opdracht, en/of het wijzigen van het aantal
    personen, kan alleen schriftelijk. In ieder geval wordt 25 % in rekening gebracht.
    Bij annulering binnen:
    - 28 dagen voor de activiteit, wordt er 50%
    - 21 dagen voor de activiteit, wordt er 75%
    - 14 dagen voor de activiteit, wordt er 100% 
    van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 
3. Via ADREIN B.V. kunt u zich eventueel verzekeren tegen calamiteiten.
  
4. Al onze prijzen bij begeleide evenementen zijn exclusief 19% BTW en transportkosten.
    Voor de transportkosten berekenen wij € 0,75 per kilometer.
 
5. ADREIN eXperience is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan
    ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
 
6. Bij reserveringen van meer dan € 750,00 dient vooraf een aanbetaling plaats te vinden
    van 50% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling geschiedt binnen 14 dagen na de aanbetalingsfactuur.
    Indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan heeft ADREIN eXperience het recht  

    de reservering ongedaan te maken.

 

* ADREIN eXperience is een handelsnaam van ADREIN B.V.